BLOG

Yangın Tüpü

Evinizde, işyerinizde, otomobilinizde, yaşadığınız her yerde yangın çıkması muhtemeldir. Olası bir yangın durumunda alevlere en kısa sürede müdahale edebilmek için “yangın tüpü” nedir, hangi türleri bulunmaktadır. Hangi yangın tüpleri ne amaçla kullanılır bilmeniz gerekmektedir. Bu içeriğimizde yangın tüpü çeşitleri hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Yangın tüpleri bulunduğunuz alanda çıkması muhtemel yangın türüne göre uygun olarak seçilmektedir. Beş tip yangın türü bulunmakta ve bunlar için firmalar tarafından farklı yangın tüpleri üretilmektedir.

A tipi yangın: Ahşap, kumaş, kağıt vb. katı maddeler sebebiyle meydana gelen yangınlardır.

B tipi yangın: Solvent, tiner ve akaryakıt gibi yanıcı özelliğe sahip sıvı maddelerin yangınlarıdır.

C tipi yangın: LPG, metan, propan gibi patlayıcı maddeler sonucunda çıkan yangınlardır.

D tipi yangın: Sodyum, alüminyum gibi metal maddelerin yanmasıdır.

E tipi yangın: Elektrik akımı sebebiyle meydana gelen yangınlardır.

Bu yangın çeşitlerinde yangın tüpü olarak kuru kimyevi tozlu, CO2 karbondioksitli, HCFC Halokarbonlu ve FOAM köpüklü ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünlerin içeriği belirli aralıklarla bittiğinde veya değiştirilmesi gerektiğinde “yangın tüpü servisi” kendi firmasında “yangın tüpü dolumu” yaparak yeniden kullanılabilir olmasını sağlamaktadır.

KKT Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Tüpleri

Bu tüplerdeki toz yanan yüzeye sıcaklık sebebiyle eriyip yapışmaktadır. Bu sayede alevleri boğmakta ve kimyasal reaksiyonunda bozulmasını sağlamaktadır. A tipi yangınlarda bu tüpler kesin çözüm olsa da B ve C tipi yangınlarda pek fazla işe yaramamaktadır.

CO2 (Karbondioksit) İçeren Yangın Tüpleri

Bu tüpler B, C, ve E sınıfı yangınlarda kullanılabilmektedir. Bu tüplere 250 bar düzeyinde bir basınçla CO2 doldurulur. Kullanım esnasında CO2 -79 derece soğuklukla tüpten ayrılarak yangın alanında şok etkisi oluşturur. Gaz olması sebebiyle bu ürün ortam havalandırılana kadar yangın bölgesinde kalarak ikinci bir yangının çıkmasını ve korların içten içe yanmasını engellemektedir.

HCFC Halokarbonlu Tüpler

Halokarbon hızlı ve keskin bir şekilde söndürme özelliği bulunan bir maddedir. Alev oluşmasına neden olan kimyasal reaksiyonu devre dışı bırakmaktadır.

FOAM Köpüklü Yangın Tüpü

Bu tüplerde sentetik olarak farklı konsantrasyonda (yoğunlukta %1-3-6) köpük suyla karıştırılarak bir yangın söndürme ajanı elde edilmektedir. B sınıfı yangınlarda son derece etkilidir. Yangının üzerini kaplayarak oksijenle irtibat kurmasını ve sönmesini sağlamaktadır.

yangın tüpü satışı yangın tüpü servisi yangın tüpü dolumu karaboğa yangın tüpü. yangın tüpü istanbul yangın tüpü